Ne Yapar

                     Amatör Telsizciler elektronik ve yüksek frekans alanında kendi yarattıkları imkânlarla dünya çapında haberleşme yaparlar. Amatörlerin araştırmaları sonucunda Ortaya çıkmış birçok teknoloji, bugün günlük hayatımızda kullanılmaktadır. Gerçekten de tarih içerisinde elektronik ve haberleşme alanında birçok yeni tekniği bulan ve ilk olarak kullananlar radyo amatörleridir. Bu gerçeği radyo amatörlerinin araştırmacı ruhunda bulabiliriz. Çünkü Amatör Telsizcilik gibi sonsuz boyutlara sahip bir hobide, kişi kendini devamlı olarak yenileme çabası içerisindedir. Asla elindeki ile yetinmez. Elindekini daha da geliştirip mükemmel hale sokmak ister. Bunları örneklemek istersek, l Watt bir verici ve maniple ile veya küçücük bir cihaz ile dünya çapında haberleşme, basit bir PC ile Paket radyo, teleteks veya yavaş taramalı televizyon yayını, isterseniz uydu haberleşmesi.
Unutulmamalıdır ki ilk uyduyu tasarlayan ve gerçekleştirenler Amatör Telsizcilerdir.
Bu uğraşılara sosyal ve insancıl yönden bakarsak; amatör radyoculukta ülke, toplum, sosyal ve ekonomik farklılıklar ortadan kalkmıştır. Tüm Dünyadaki Amatör Telsizciler dost ve arkadaştır. Normal şartlarda taşınan tüm unvanların, unvan ne olursa olsun Amatör Telsizcilik için bir anlamı yoktur. Bir Amatör Telsizci ülkesinin neresinden olursa olsun veya dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun, başka bir amatörle görüşmekten veya onu ağırlamaktan şeref duyar. Burada dil de önemli değildir.

                   Çünkü ortak dil Amatör Telsizciliktir.